New items
Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty
Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej / Mariusz Dembiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup : (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne)
Przesiedleni znad Sanu - zamordowani nad Horyniem : losy Polaków deportowanych przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach "oczyszczania" pasa przygranicznego (1940-1944)
Drogi do demoralizacji dzieci i młodzieży : uwarunkowania i diagnoza
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.