New items
Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej : analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania
Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania
Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.