Nowości
Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Społeczne konstruowanie kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego w społeczeństwie późnej nowoczesności
Zaburzenia lękowe : podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo-behawioralnej
SELFIND : innowacyjne narzędzia pomiaru i elektronicznego wsparcia samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna : zarys tematyki
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.