New items
Silva rerum 2 czyli Łacina bryka w puszczach, w zagajnikach
Mapy rzeczywistości społecznej : profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu w 75-lecie urodzin oraz 50-lecie pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania
Polska w okresie międzywojennym (1918-1939)
Fake news : geneza, istota, przeciwdziałanie
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.